• Select Service - Chọn dịch vụ cần tư vấn
  • Appointment Type
  • Select Agent
  • Date & Time
  • Your Information
  • Payment Method
  • Verify Order Details
  • Confirmation

Select Service - Chọn dịch vụ cần tư vấn

Please select a service for which you want to schedule a consultation

Select Service - Chọn dịch vụ cần tư vấn

Please select a service for which you want to schedule a consultation

Appointment Type

Please answer this set of questions to proceed.

Select Agent

You can pick a specific agent to perform your service or select any to automatically assign you one

Date & Time

Click on a date to see a timeline of available slots, click on a green time slot to reserve it

Your Information

Please provide you contact details so we can send you a confirmation and other contact info

Payment Method

You can pay online using your credit card

Verify Order Details

Double check your reservation details and click submit button if everything is correct

Confirmation

Your appointment has been successfully scheduled. Please retain this confirmation for your record.
Questions?
Call 0396003057 for help

Service Selection

Service Selection
Choose Following options
Agent Selection
Date & Time Selection
Customer Information
Your Payment Information
Verify Booking Details
Appointment Confirmation

Select Service Duration

You need to select service duration, the price of your service will depend on duration.

How Many People?

Maximum capacity is 1
Phone Call - Định hướng PR - PR pathway consultation Tư vấn các con đường hướng tới định cư tại Úc $50
Phone Call - Partner Visa ( Tư vấn visa hôn nhân) Tư vấn các vấn đề liên quan tới visa hôn nhân, bảo lãnh hôn nhân $50
Phone Call - Other Visa( Tư vấn các loại visa ) Tư vấn qua điện thoại các loại visa 189, 190, 491, chủ bảo lãnh, etc... $50
Tư vấn trực tiếp tại văn phòng - MARA NGUYEN ANH Tư vấn trực tiếp tại Melbourne $50
Phone Call Consultation - All Visas with MARA Michael Hanrahan $100
Phone Call - Tư vấn du học MIỄN PHÍ - Tư vấn chuyển trường, đăng ký khoá học sinh viên quốc tế và công dân Úc. Đăng ký khoá Professional Year và các dịch vụ liên quan.
Tư vấn visa 485 Tư vấn xin visa 485, gia hạn visa 485
Consultation at office - Tư vấn tại văn phòng Sydney
Tư vấn khoá học cho Citizen, PR Tìm hiểu các khoá học MIỄN PHÍ dành cho công dân, thường trú nhân tại Úc
Summary